Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.
Agenda volgende vergadering

Maandag 10  oktober 2022 van 20.00 – 22.00 uur
1. Opening
2. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda
2.a. Kort verslag kennismakingsgesprekken
3. Vaststelling van het verslag van de laatste vergadering
4. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
5. Bevindingen werkgroepen
6.Bijwerken actiebesluitenlijst
7. Rondvraag
8. Sluiting