Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.

Per 1 mei 2022 hebben Ester van der Borgh-Sleddens en Frank Beenen de Adviesraad verlaten. Ester en Frank dank jullie wel voor jullie inzet. Wij wensen jullie het allerbeste voor de toekomst toe.

Agenda volgende vergadering

 27 juni 2022,  20.00 – 22.00 uur in het gemeentehuis ruimte 018

1. Opening
2.Kennismaken met wethouder Sociaal Domein,  Loes Vestjens 
3. Werkgroep besprekingen

4.Rondvraag