Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.


Agenda volgende vergadering

Maandag 9 januari van 20:00- 22:00 uur Gemeentehuis Roerdalen


1. Opening
2. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda
3. Vacature Secretaris
4. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
5. Vaststelling van het verslag van de laatste vergadering 
6. Werkgroepen
7. Bespreken open acties en bijwerken actiebesluitenlijst
8. Rondvraag
 9. Sluiting