Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.

Wilt u de vergadering bijwonen, geef dat dan minimaal 1 dag van te voren door via asdroerdalen@gmail.com


Volgende Vergadering



  Maandag 11 dec 2023 20:00 uur Gemeentehuis Roerdalen

Agenda

1. Opening en welkom gasten
2. Voorstellen nieuwe gasten
3. Welke thema’s van het duidingsgesprek GGD zijn interessant om nog verder uit te diepen?
4. Inventarisatie speerpunten van de begroting Sociaal Domein en hoe verder
5. mijnRoerdalen.nl
6. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda
7. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
8. Vaststelling van het verslag van de laatste vergadering
9. Werkgroepen
10. Bespreken open acties en bijwerken actiebesluitenlijst
11. Rondvraag
12. Sluiting