Nieuws


Vanaf 1 januari 2022 heet de Adviesraad Wmo en Participatiewet,  Adviesraad Sociaal Domein. Daarom vindt u op deze site ook de verslagen en adviezen van de  Adviesraad Wmo en Participatiewet uit 2021.
Agenda volgende vergadering

Maandag 14 november 2022 van 16:30 – 18:30 uur (Let op dit overleg heeft een afwijkende aanvangstijd)
1. Opening
2. Overleg met wethouder Loes Vestjens
3. Inbreng nieuwe punten en vaststellen definitieve agenda
4. Vaststelling van het verslag van de laatste vergadering
5. Ingebrachte en geagendeerde nieuwe punten
6. Bijwerken actiebesluitenlijst
7. Rondvraag
8. Sluiting